Kontaktné údaje

  • Tel: +421 917 214 392
  • Relaxačno – športový areál
  • Ulica Mieru 118/7
  • 935 32 Kalná nad Hronom
  • mail: wellness.kalna@gmail.com
  • web: www.wellness-kalna.sk
  • facebook: www.facebook.com/WellnessKalna

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):

V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z., v súlade s ustanovením čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR) pre Relaxačno-športový areál Kalná nad Hronom:

Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu

Mapa:

Schématická mapa

Schématická mapa

Google mapa

Pre vyhladanie prístupovej cesty je možné použiť vloženú google mapu pomocou ktorej pre vás ihneď zhotovíme kompletný cestovný plán vašej cesty k nám.

Relaxačné centrum disponuje vlastným parkoviskom a je veľmi dobre prístupné z 3 hlavných smerov z Levíc, Nových Zámkov aj Nitry.

Súradnice pre vašu GPS navigáciu

48.197563
18.519762