Plavecký výcvik

Milí návštevníci, v dňoch 6.6. až 8.6. (streda až piatok) je Wellness bazén otvorený pre verejnosť od 14.00 hod. z dôvodu plaveckého výcviku žiakov.